Jak objawia się autyzm u niemowląt

lip 6, 2023 | Objawy

Autyzm jest neurobiologicznym zaburzeniem rozwoju, które może mieć różnorodne objawy i manifestacje. W przypadku niemowląt, rozpoznanie autyzmu może być trudne ze względu na młody wiek oraz zmienność objawów. Jednak istnieją pewne wczesne znaki, na które rodzice i opiekunowie powinni zwracać uwagę.

Brak kontaktu wzrokowego i społecznego

Jednym z pierwszych objawów autyzmu u niemowląt może być brak kontaktu wzrokowego i społecznego. Niemowlęta z autyzmem mogą unikać kontaktu wzrokowego z opiekunami oraz nie reagować na uśmiechy, gesty czy próby nawiązania kontaktu.

Brak reakcji na dźwięki i bodźce

Inny wczesny objaw autyzmu u niemowląt to brak reakcji na dźwięki i bodźce w otoczeniu. Mogą one wydawać się obojętne na dźwięki, jak np. bicie serca matki, głośne rozmowy czy muzykę.

Opóźniony rozwój mowy i komunikacji

Niemowlęta z autyzmem często wykazują opóźniony rozwój mowy i komunikacji. Mogą mieć trudności z emitowaniem dźwięków, naśladowaniem gestów lub powtarzaniem słów.

Stałe powtarzanie pewnych zachowań

Autystyczne niemowlęta mogą wykazywać zainteresowanie powtarzaniem pewnych zachowań lub gestów, takich jak kołysanie się, machanie rękami lub obracanie przedmiotami w rękach.

Trudności w adaptacji do zmian

Mogą również mieć trudności w adaptacji do zmian w otoczeniu, rutynie czy harmonogramie dnia. Zmiany mogą sprawiać im stres i niepokój.

Nietypowe zainteresowania

Niemowlęta z autyzmem mogą wykazywać nietypowe zainteresowania przedmiotami lub wzorcami, skupiając się na szczegółach lub powtarzając określone czynności.

Wyżej wymienione objawy mogą wskazywać na możliwe wystąpienie autyzmu u niemowląt. Jednakże należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się w własnym tempie, dlatego istotne jest skonsultowanie się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących rozwoju dziecka.

Najczęściej zadawane pytania

Oprócz typowych objawów autyzmu, istnieją również inne kwestie, które mogą nurtować rodziców i opiekunów niemowląt. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych pytań dotyczących autyzmu u najmłodszych:

PytanieOdpowiedź
Czy niemowlęta z autyzmem mogą mieć normalny rozwój fizyczny?Tak, niemowlęta z autyzmem mogą osiągać normalny rozwój fizyczny. Autyzm dotyczy głównie funkcji mózgu i rozwoju społecznego.
Jakie są różnice między normalnymi niemowlętami a tymi autystycznymi?Różnice mogą być zauważalne w zakresie komunikacji, społecznych interakcji i zachowań. Niemowlęta autystyczne mogą wykazywać pewne nietypowe wzorce zachowań i reakcji na bodźce.
Jak szybko można zdiagnozować autyzm u niemowląt?Diagnoza autyzmu u niemowląt może być trudna ze względu na młody wiek i zmienność objawów. Jednak wczesna interwencja i obserwacja mogą pomóc w szybszym rozpoznaniu problemu.

Te pytania i odpowiedzi mogą pomóc w zrozumieniu autyzmu u niemowląt i podjąć odpowiednie kroki w przypadku obaw dotyczących rozwoju dziecka.