Czy dziecko z autyzmem pokazuje palcem?

Jednym z częstych pytań, jakie zadają opiekunowie dzieci z autyzmem, jest czy ich dziecko będzie pokazywać palcem. Autyzm to spektrum zaburzeń, które mogą objawiać się różnorodnie u różnych osób. Pokazywanie palcem jest jednym z elementów komunikacji werbalnej i niwerbalnej, który może być obserwowany u dzieci zarówno z autyzmem, jak i u dzieci bez tego zaburzenia. Niemniej jednak, istnieją pewne wzorce i zachowania charakterystyczne dla dzieci z autyzmem, które mogą wpłynąć na to, w jaki sposób komunikują się z otoczeniem.

Jakie są zachowania charakterystyczne dla dzieci z autyzmem?

Dzieci z autyzmem mogą wykazywać różne zachowania, które mogą być zauważalne już we wczesnym dzieciństwie. Niektóre z tych zachowań mogą obejmować:

 • Trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego;
 • Trudności w rozwijaniu umiejętności społecznych;
 • Ograniczone zainteresowania i stereotypowe zachowania;
 • Trudności w komunikacji werbalnej i niwerbalnej.

Jak pokazuje się komunikacja niwerbalna u dzieci z autyzmem?

Komunikacja niwerbalna, tak jak pokazywanie palcem, może być zaburzona u dzieci z autyzmem. Oto kilka przykładów, jak autyzm może wpłynąć na komunikację niwerbalną:

 • Brak lub ograniczony kontakt wzrokowy;
 • Brak gestów, takich jak wskazywanie palcem;
 • Ograniczone wykorzystywanie mimiki twarzy;
 • Brak reakcji na gesty innych osób;
 • Ograniczone zrozumienie gestów innych osób.

Jak można wspierać komunikację u dziecka z autyzmem?

Mimo że dzieci z autyzmem mogą mieć trudności w komunikacji, istnieją strategie, które mogą pomóc w wspieraniu ich rozwoju komunikacyjnego:

 • Używanie jasnych i prostych komunikatów;
 • Stosowanie wzmacniania pozytywnego;
 • Wykorzystywanie obrazków lub plansz do wspierania komunikacji;
 • Ćwiczenie gestów i wskazywania palcem w sposób dostosowany do potrzeb dziecka;
 • Wspieranie rozwoju umiejętności społecznych poprzez zabawy i interakcje z innymi dziećmi.

Mimo że pokazywanie palcem może być jednym z elementów komunikacji niwerbalnej, które mogą być trudne dla niektórych dzieci z autyzmem, istnieją strategie, które mogą pomóc w wspieraniu ich komunikacji. Ważne jest, aby zrozumieć, że autyzm to spektrum zaburzeń, które objawia się różnorodnie u różnych osób, dlatego istotne jest indywidualne podejście do każdego dziecka z autyzmem.

Czy istnieją specjalne programy edukacyjne dla dzieci z autyzmem?

Tak, istnieją specjalne programy edukacyjne zaprojektowane specjalnie dla dzieci z autyzmem. Te programy często skupiają się na indywidualnych potrzebach dziecka i mogą obejmować terapie behawioralne, terapie mowy i języka, oraz naukę umiejętności społecznych. Wiele szkół oferuje również wsparcie specjalistycznych nauczycieli oraz terapeutów, którzy pomagają w dostosowaniu programu nauczania do potrzeb każdego ucznia z autyzmem.

Rodzaj programuOpis
Terapia behawioralnaSkoncentrowana na zmianie niepożądanych zachowań i nauczeniu pożądanych zachowań poprzez systematyczne zastosowanie metod behawioralnych.
Terapia mowy i językaPomaga dzieciom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, w tym mowy werbalnej i niwerbalnej.
Nauka umiejętności społecznychPomaga dzieciom w nauce umiejętności społecznych, takich jak nawiązywanie relacji z innymi i rozumienie społecznych sygnałów.

Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są korzyści z programów edukacyjnych dla dzieci z autyzmem?
 • Czy te programy są dostępne publicznie, czy prywatnie?
 • Jakie wsparcie mogą otrzymać rodzice dzieci z autyzmem w ramach tych programów?
Photo of author

Grzegorz