baner
baner
baner
baner

Cele projektu

Celami projektu są:
- wzrost wiedzy i kompetencji rodziców w zakresie działań na rzecz interesów osób z autyzmem,
- wzrost wiedzy i świadomości wśród przedstawicieli instytucji i placówek z systemu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej, organizacji pozarządowych, Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i przedstawicieli władz publicznych w zakresie skali potrzeb osób z autyzmem  i możliwości zaspokajania tych potrzeb,
- poprawa skuteczności działań rzeczniczych dotyczących osób z autyzmem.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r

Newsletter

Bądź na bieżąco z promocjami!Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001