baner
baner
baner
baner

Wzory pism dla rodzin

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

W celu poprawy dostępności różnych form wsparcia dla osób z autyzmem, istnieje pilna potrzeba skutecznego, pisemnego sygnalizowania potrzeb tych osób organom władzy i jednostkom pomocy społecznej wszystkich szczebli oraz pisemnego pytania o możliwości przyjęcia osób z autyzmem adresowane do konkretnych placówek.

Zapraszamy do skorzystania ze wzorów pism do różnych organów władzy i administracji. Poniżej lista wzorów pism, poprzedzona pismem przewodnim oraz pismem wyjaśniającym zasady finansowania różnych placówek dziennych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ostatni, dziesiąty wzór, dotyczy zgłaszania przypadków naruszania praw osób z autyzmem zagwarantowanych Konwencją o Prawach osób Niepełnosprawnych.
 
Pismo przewodnie do Rodziców i Opiekunów – pobierz

Zasady finansowania różnych placówek dziennych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym ze spektrum autyzmu) – pobierz

Wzory pism do:
1. do OPS z wnioskiem o skierowanie osoby z autyzmem do środowiskowego domu samopomocy, do skorzystania z całodobowych miejsc okresowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy, do mieszkania chronionego lub przystosowanego do potrzeb osób z autyzmem domu pomocy społecznej – pobierz

2. do OPS z prośbą o udzielenie informacji o faktycznej dostępności niektórych świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla dorosłej osoby z autyzmem, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowiskowym domu samopomocy, skorzystania z całodobowych miejsc okresowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy, pobytu w mieszkaniu chronionym lub przystosowanym do potrzeb osób z autyzmem domu pomocy społecznej – pobierz

3. do PCPR powiatu z prośbą o udzielenie informacji o faktycznej dostępności niektórych świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla dorosłej osoby z autyzmem; w tym miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez powiat, skorzystania z całodobowych miejsc okresowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez powiat, znalezienia miejsca w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez powiat lub na jego zlecenie – pobierz

4. do PCPR z pytaniem o możliwość znalezienia dla osoby z autyzmem miejsca w warsztacie terapii zajęciowej – pobierz

5. do PCPR z pytaniem o możliwość znalezienia dla osoby z autyzmem miejsca w zakładzie aktywności zawodowej – pobierz

6. do województwa ROPS (Mazowsze - MCPS) z pytaniem o możliwość znalezienia dla osoby z autyzmem miejsca w zakładzie aktywności zawodowej – pobierz

7. do Powiatowego Urzędu Pracy z pytaniem o możliwość uzyskania świadczeń dla osoby z autyzmem z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym skorzystania ze specjalistycznego szkolenia przystosowanego do potrzeb osób z autyzmem, stażu dla bezrobotnych i innych usług – pobierz

8. do Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej (lub innego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) z pytaniem o możliwość przyjęcia osoby z autyzmem oraz skorzystania z miejsc całodobowych okresowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy – pobierz

9. do Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej z pytaniem o możliwość przyjęcia osoby z autyzmem – pobierz

10. do władz samorządowych / Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych / Rzecznika Praw Obywatelskich / organizacji pozarządowych w sprawie przypadków naruszania Konwencji o Prawach osób Niepełnosprawnych – pobierz

Newsletter

Bądź na bieżąco z promocjami!Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001