baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-07-20 00:52:20
Temat: Staże itp.
Staż logopedyczny w ambulatoryjnym ośrodku diagnostyczno-terapeutycznym Ambulatoryjny ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie prowadzi staż logopedyczny pod kątem pracy z małymi dziećmi i dziećmi w wieku przedszkolnym. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów logopedii i trwa od października 2014r. do grudnia 2015r. Podczas stażu logopedycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV na adres: k.siwek@synapsis.org.pl. Szkolenie teoretyczne obejmuje: dwudniowe szkolenie podstawowe: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" 13 spotkań stażowych logopedycznych (1 spotkanie w miesiącu, w sobotę) kilka spotkań stażowych o tematyce terapeutycznej Forma spotkań stażowych: wykłady, warsztaty, prezentacje. Zakres tematyczny szkolenia teoretycznego to 40 godzin i dotyczy następujących zagadnień: 1. Prawidłowy rozwój komunikowania się i mowy a rozwój komunikowania się i mowy u dzieci ze spektrum autyzmu. 2. Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z nierozwiniętym językiem mówionym i u dzieci z mową w trakcie rozwoju. 3. Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem. 4. Strategie postępowania logopedycznego u dziecka z nierozwiniętym językiem mówionym oraz u dziecka z mową w trakcie rozwoju. 5. Budowanie kompetencji językowych u dzieci ze spektrum autyzmu z rozwiniętą mową. 6. Studium przypadków (terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu) Zakres szkolenia praktycznego to 50 godzin i obejmuje: a. Udział w konsultacjach logopedycznych dzieci ze spektrum autyzmu b. Obserwacja zajęć logopedycznych z dziećmi ze spektrum autyzmu na terenie Ośrodka i Przedszkola SYNAPSIS c. Przeprowadzenie zajęć z dzieckiem ze spektrum autyzmu pod kierunkiem superwizora- logopedy na terenie Ośrodka. d. Praca z dzieckiem na terenie domu / placówki pod kierunkiem superwizora – logopedy w wymiarze 30 godzin. e. Dodatkowo udział w diagnozie nozologicznej (wywiad z rodzicami, obserwacje diagnostyczne). Warunkiem ukończenia stażu logopedycznego jest: Uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym Uczestnictwo w szkoleniu praktycznym Prezentacja wniosków z samodzielnej pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Staż logopedyczny jest dla uczestnika odpłatny.Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001