baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-09-12 18:03:47
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu We wrześniu zostanie uruchomiona jesienna edycja warsztatów dla rodziców. Spotkania mają na celu pomóc rodzinie dzieci ze spektrum autyzmu w obniżeniu napięcia związanego z codziennym życiem. Zajęcia będą polegały wspieraniu rodziców i budowaniu ich kompetencji w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wspieranie programów promocji zdrowia w latach 2014-2016 promujących zdrowie psychiczne poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego" finansowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy. Zainteresowanych rodziców dzieci mieszkających w Warszawie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio na adres e-mail: a.rapacka-grochala@synapsis.org.pl
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-04-08 18:45:44
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Przypominamy, że tylko do 15 IV obowiązuje niższa cena za wejście na konferencję szkoleniową pt. "Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji" z udziałem prof. Tony Attwooda i dr Agnieszki Rynkiewicz, jaka odbędzie się już 17 maja 2014 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjne Muranów w Muzeum Historii Żydów Polskich. Więcej informacji na www.synapsis.org.pl
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-02-27 17:57:01
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Przypominamy, że tylko do jutra 28 II 2014 r. jest niższa cena na organizowaną przez Fundację Konferencję pt. "Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji" z udziałem prof. Tony Attwooda i dr Agnieszki Rynkiewicz. Konferencja odbędzie się 17 maja 2014 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Muranów w Muzeum Historii Żydów Polskich. Tematy konferencji: • Emocje: terapia poznawczo-behawioralna ukierunkowana na radzenie sobie z lękiem, smutkiem i złością • Strategie postępowania wobec sytuacji zastraszania i dokuczania osobom z ASD Tematy te uważamy za szczególnie ważne dla wszystkich osób zaangażowanych w wychowanie, terapię i edukację osób z zespołem Aspergera. Wielu uczniów i młodych osób z zespołem Aspergera cierpi w dojmujący sposób z powodu przemocy i wyśmiewania się z nich przez rówieśników w szkołach lub innych środowiskach młodzieżowych. W Polsce dotychczas te zjawiska najczęściej stanowią temat tabu w wielu szkołach. Wychowawcy, nauczyciele i rodzice nie zdają sobie w pełni sprawy, jak bardzo jest to niszczące dla osób z zespołem Aspergera, które zwykle stają się ofiarami, gdyż nie potrafią szukać pomocy u dorosłych. Brakuje także literatury i szkoleń w tym zakresie. Liczymy, że wiedza prof. T. Attwooda postawi te kwestie w nowym świetle w naszym społeczeństwie i będzie sprzyjać większej akceptacji tych osób, a tym samym przyczyni się do pełniejszego rozwoju i wykorzystania ich potencjału. Cieszymy się, że konferencja szkoleniowa z udziałem tak wybitnego specjalisty zbiegnie się z 25. rocznicą istnienia Fundacji SYNAPSIS. Będzie ona jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z obchodami tej rocznicy w 2014 roku. Prof. Tony Attwood jest psychologiem klinicznym specjalizującym się w zaburzeniach ze spektrum autyzmu od 1975 roku, kiedy to ukończył psychologię kliniczną w Wielkiej Brytanii. Prowadzi własną prywatną praktykę, jest profesorem na Griffith University w Queensland (Autralia) i pracuje jako starszy konsultant w klinice Minds and Hearts w Brisbane (Autralia). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i bierze udział w badanich naukowych w zakresie autyzmu. Jest autorem książki "Zespół Aspergera", która została sprzedana w nakładzie ponad 350 tys. egzemplarzy i była przetłumaczona na ponad 25 języków, a w Polsce ukazała się w 2006 roku w Wydawnictwie Zysk i S-ka. Prof. Tony Attwood pracował z ponad 8 tys. osób z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Prof. Tony Attwood prowadzi na całym świecie warsztaty i kursy dla rodziców, specjalistów oraz osób z zespołem Aspergera na całym świecie, jak również jest autorem licznych artykułów naukowych i książek. Jego książka "Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik" została wydana po raz pierwszy w październiku 2006, a w Polsce ukazała się w 2013 roku. Inne jego publikacje były wydawane m.in. przez Jessica Kingsley Publishers, Future Horizons Inc. i Guilford Press. Więcej www.tonyattwood.com.au Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi: • 270 zł – w przypadku dokonania przelewu do dn. 28.02.2014 r., • 300 zł – w przypadku dokonania przelewu między 1.03 2014 r. a 15.04.2014 r., • 330 zł – w przypadku dokonania przelewu po dn. 15.04.2014 r. Decyduje data dokonania przelewu. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.synapsis.org.pl
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-01-21 18:49:03
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Konferencja szkoleniowa pt. "Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji" z udziałem prof. Tony Attwooda i dr Agnieszka Rynkiewicz odbędzie się już 17 maja 2014 r. w Warszawie. Szczegóły na www.synapsis.org.pl
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-09-09 16:19:04
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w bezpłatnej debacie pt. "Dorośli z autyzmem - obywatele Mazowsza" Mazowiecki Urząd Wojewódzki zamienił nam salę na większą. Także jest jeszcze trochę wolnych miejsc. Zapraszamy do zgłaszania się najpóźniej do 15 września na adres: joanna@synapsis.waw.pl Podczas debaty przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych na terenie Mazowsza wśród OPS, PCPR, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, rodziców osób z autyzmem oraz placówek, w jakich przebywają osoby z autyzmem. Przedstawiona zostanie charakterystyka sytuacji i potrzeb dorosłych osób z autyzmem (m.in. poprzez case study), rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu na terenie woj. mazowieckiego oraz przeprowadzony zostanie panel, podczas którego przedstawiciele takich instytucji jak Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych czy Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu wypowiedzą się nt. planów poprawy sytuacji dorosłych osób ze spektrum autyzmu na terenie Mazowsza. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj: http://autyzmwpolsce.pl/aktualnosci
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-08-13 16:03:18
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Fundacja SYNAPSIS zaprasza na bezpłatne seminarium „Dobre praktyki w aktywizacji zawodowej osób z autyzmem i zespołem Aspergera w kontekście odpowiedzialności społecznej organizacji” realizowane w ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.6 Seminarium odbędzie się 29 sierpnia 2013 w siedzibie Fundacji SYNSPSIS przy ul. Ondraszka 3 w godz. 9.30 – 12.00 Spotkanie poprowadzi Wioletta Borys-Kierszniewska – specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami oraz Magdalena Marczakiewicz – ekspert CSR, PR Manager IQ Marketing Sp. z o.o. Zachęcamy do spotkania i rozmowy o możliwościach zatrudniania osób z autyzmem oraz korzyściach dla organizacji. Program spotkania 9.30 – 11.15 Społeczna odpowiedzialność organizacji w kontekście zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szczególności osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Korzyści dla pracodawcy – case study stażu osoby z zespołem Aspergera w IQ Marketing Sp. z o.o. 11.15 – 11.30 Przerwa 11.30 – 12.00 Dobre praktyki w aktywizacji zawodowej – dyskusja Osoby chętne prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 26 sierpnia 2013 na adres a.lomza@synapsis.org.pl Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-08-12 16:19:02
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Zapraszamy również na kolejną Konferencję Fundacji SYNAPSIS zatytułowaną "AUTYZM - interakcje - porozumienie - dialog", która odbędzie się w 15-16 listopada 2013 w Warszawie. http://autyzmwpolsce.pl/konferencje-i-wydarzenia
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-08-12 16:17:49
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Fundacja SYNAPSIS wraz z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych zaprasza osoby zarządzające placówkami (np. WTZ, ZAZ, ŚDS, DPS itp.) na bezpłatne szkolenie nt. możliwości i barier pomocy osobom z autyzmem. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: joanna@synapsis.waw.pl i nr Tel. (022) 825 86 33 wew. 103 Formularz zgłoszeniowy znajdziemy tu: http://autyzmwpolsce.pl/aktualnosci
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-07-16 16:18:23
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Fundacja SYNAPSIS w przeszłości zorganizowała szkolenie nt. seksualności, jednak okazało się, że nie do końca spełniało ono swoją rolę. Niestety brakuje specjalistów z dziedziny seksuologii specjalizujących się jednocześnie w autyzmie. Dlatego chcemy zorganizować konferencję na ten temat z udziałem kogoś z zagranicy. W tym organizowana jest nt. komunikacji, także może w kolejnym roku.
Jasiek
Dołączył: 07.06.2013
Postów: 1
Wysłano: 2013-06-07 09:56:46
Temat: Nowe szkolenia, na jakie można się zapisać - śledź wątek
Jestem mamą nastolatka i wciąż borykamy się z problemem seksualności u dorastających autystyków.Wiem od innych rodziców, że jestem nie tylko ja zainteresowana spotkaniem z seksuologiem, a jednocześnie osobą rozumiejącą autyzm. Jeśli jest to możliwe, bardzo proszę o takie szkolenie. To bardzo ważne!! Mama Janka
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-06-03 15:48:42
Temat: Jakie szkolenie jest potrzebne rodzicom?
W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym w Fundacji zorganizowaliśmy szkolenie nt. alergii. Na temat diet może będzie szkolenie za czas jakiś. Informacja powinna być zamieszczona na niniejszej stronie oraz forum w wątku nt. szkoleń. Zachęcamy do używania opcji śledzenia wątków. Zatem zapraszamy: Bezpłatne szkolenie dla członków rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem z woj. mazowieckiego "Co powinnismy wiedzieć o alergii?". Termin: 20 czerwca 2013 r. (czwartek), godz. 10.30 – 12.30. Miejsce spotkania: siedziba Fundacji SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3 w Warszawie. Spotkanie poprowadzi i na pytania rodziców będzie odpowiadać dr n. med. Urszula Samolińska. Przed szkoleniem zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat alergii na stronie internetowej www.alergia.org.pl Prosimy o zgłaszanie się do 14 czerwca 2013 r. pod nr telefonu 022 825 86 33 wew. 103 (od poniedziałku do środy w godz. 9.00-14.00) lub na adres: j.piotrowska-tomecka@synapsis.org.pl Liczba miejsc ograniczona wielkością sali, o możliwości uczestnictwa w spotkaniu decyduje zatem kolejność zgłoszeń.
MamaDominika
Dołączył: 26.05.2013
Postów: 2
Wysłano: 2013-05-27 21:58:20
Temat: Jakie szkolenie jest potrzebne rodzicom?
bylo by dobrze gdybyscie zorganizowali podstawowe szkolenie na slasku. mam tylko 477zl miesiecznie i dopiero bede sie starala o swiadczenia wiec nie stac mnie na wyjazd do warszawy
mama michala
Dołączył: 16.05.2013
Postów: 3
Wysłano: 2013-05-20 21:01:49
Temat: Jakie szkolenie jest potrzebne rodzicom?
Dzien dobry. Moze z dietetykiem. Co Panstwo o tym myslicie?
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-05-20 16:22:06
Temat: Jakie szkolenie jest potrzebne rodzicom?
W ramach projektu realizowanego dzięki programowi FIO mamy do zorganizowania jeszcze jedno bezpłatne szkolenie dla rodziców osób z autyzmem z woj. mazowieckiego. Do tej pory od stycznia br. zrealizowaliśmy bezpłatne szkolenia z prokuratorem, radcą prawnym, psychiatrą, terapeutą oraz z neurologiem. Dnia 28 maja będzie kolejne szkolenie z psychoterapeutą, tym razem nt. uświadamiania osobom z autyzmem ich niepełnosprawności. Jeszcze zostało nam jedno szkolenie do zorganizowania - najlepiej przed wakacjami. Pozostaje pytanie - jaki to powinien być specjalista oraz jaki temat? Prosimy o propozycje. Postaramy się zorganizować szkolenie zgodnie z najczęściej pojawiającą się tematyką.Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001