baner
baner
baner
baner

Forum

Prawnik
Dołączył: 29.08.2013
Postów: 13
Wysłano: 2014-12-05 13:38:14
Temat: Karta parkingowa
WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych oraz umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r. Zgodnie z powyższą ustawą, wymiana kart parkingowych miała trwać od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2014 r. Jednakże, z powodu konieczności rozpatrzenia znacznej ilości wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz mając na uwadze dwuinstancyjność postępowania orzeczniczego, istnieje wysokie ryzyko nie rozpatrzenia części z wniosków do dnia 30 listopada 2014 r. Pozdrawiam Beata Szynkaruk Ośrodek Informacyjno-Prawny Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, Warszawa tel. 22 825 01 34
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-07-20 00:54:31
Temat: Karta parkingowa
Uwaga! Weszła w życie poważna zmiana przepisów o kartach parkingowych Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r. Oznacza to, wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2104r. utracą ważność z dniem 1 grudnia 2014r. Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych, pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art384,nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html Szczegółowe informacje dotyczące zmian przepisów i skutków dla wielu osób z autyzmem można znaleźć również na stronie internetowej Fundacji SYNAPSIS w dziale Ośrodek Informacyjno-Prawny, w zakładce : Informacje nie tylko dla rodzin, pod adresem: http://synapsis.org.pl/o-nas/nasze-placowki/osrodek-informacyjno-prawny/informacje-nie-tylko-dla-rodzinStrona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001