baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-09-26 17:13:21
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Zachęcamy osoby związane z organizacjami pozarządowymi w Warszawie do uczestnictwa w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego ds. osób niepełnosprawnych , które odbędzie się dnia 1 października 2014r o godz.9.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecałej 2 w sali numer 27. Na spotkaniu omawiane będą konkursy na 2015 ogłaszane przez Biuro.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-09-04 16:35:36
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Zamieszczamy treść maila od Zespołu ds. opracowania Wieloletniego programu współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi: Warszawa, 1 września 2014r. Szanowni Państwo, W lutym bieżącego roku rozpoczęliśmy prace nad Wieloletnim programem współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Powołany z inicjatywy Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Zespół ds. opracowania Programu przygotował wstępne kierunki i założenia dla tego dokumentu. Od maja trwały warsztaty, w których wzięło udział ponad 130 osób reprezentujących zarówno organizacje pozarządowe, jak i biura oraz wydziały Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Podczas nich konsultowaliśmy przygotowany materiał. Prosiliśmy też Uczestników i Uczestniczki warsztatów o wskazanie propozycji rozwiązań dla kierunków zmian. Bogaty materiał wypracowany podczas warsztatów stanowił podstawę dalszych prac Zespołu nad Wieloletnim programem. Za inspirujące dyskusje, dzielenie się doświadczeniem i merytoryczny wkład do prac nad dokumentem bardzo dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom warsztatów. Podczas wspomnianych wyżej warsztatów informowaliśmy także o planach dotyczących przebiegu dalszych prac nad Programem. Początkowo we wrześniu i październiku miały odbyć się konsultacje gotowego projektu dokumentu, tak, aby mógł on zostać przyjęty przez Radę Warszawy w listopadzie. Wieloletni program współpracy jest pierwszym takim dokumentem w Warszawie, ma wyznaczyć kierunki zmian na wiele lat. Chcielibyśmy, aby był przygotowany z rozwagą i przy jak najszerszym udziale różnych środowisk. Dlatego, jako Zespół ds. opracowania Programu, podjęliśmy jednak decyzję o wydłużeniu prac. Decyzję tą podjęliśmy po długich dyskusjach uwzględniając dwa kluczowe argumenty: - Wiele propozycji rozwiązań i kierunków zmian zaproponowanych podczas warsztatów wymaga pogłębionej dyskusji, wysłuchania wielu racji. Rozstrzygnięcia nie są oczywiste. Przez całą wiosnę i lato prowadziliśmy w Zespole te dyskusje (odbyło się kilkanaście wielogodzinnych spotkań), mimo to nadal nie we wszystkich kwestiach jesteśmy zgodni. Potrzebujemy czasu zarówno na rzetelne przygotowanie projektu, jak i szerokie konsultacje tego dokumentu. - Chcąc zapewnić przełożenie zapisów Programu na rzeczywiste działania musimy wpisać do niego oszacowane wskaźniki i źródła finansowania (do 2020 roku). Chcielibyśmy zaprosić ekspertów i ekspertki w tej dziedzinie, aby wsparli nas w formułowaniu tych zapisów. Przebieg dalszych prac nad Programem będzie zatem wyglądał następująco: wrzesień – listopad praca grup tematycznych nad wskaźnikami i źródłami finansowania (Zespół + zaproszeni eksperci/ekspertki) grudzień redakcja projektu dokumentu, opinie Biur i Dzielnic, WRDPP styczeń – marzec 2015 konsultacje społeczne projektu, przyjęcie ostatecznej wersji przez Radę Miasta w formie uchwały Zależy nam, aby Program został przyjęty przed upływem kadencji Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego (30 marca 2015). Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas zmiany w przebiegu prac przyjmą Państwo ze zrozumieniem. Przyświeca nam ambicja stworzenia odważnego a zarazem realnego dokumentu, który będzie szeroko akceptowany zarówno w środowisku organizacji pozarządowych, jak i w biurach i wydziałach Urzędu m. st. Warszawy. *Więcej informacji na temat przebiegu prac nad Programem przekażemy wszystkim zainteresowanym na spotkaniu, które odbędzie się 9 września w godz. 17.30 – 19.30 * *w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4.* Zapraszamy! Zespół ds. opracowania Wieloletniego programu współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-08-28 23:15:31
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Kolejne spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. osób niepełnosprawnych odbędzie się dnia 3 września 2014r o godz.9.00 w Biurze Polityki Społecznej ul. Niecałej 2 w sali numer 27.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-05-01 15:46:01
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Kolejne spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. osób niepełnosprawnych odbędzie się dnia 7 maja 2014r o godz.9.00 w Biurze Polityki Społecznej przy ul. Niecałej 2 w sali numer 27. Na spotkaniu obecny będzie dyrektor Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Tomasz Pactwa. Zachęcamy do uczestników wszystkich rodziców i inne osoby związane z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Warszawy.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-04-27 19:06:31
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Rozpoczynają się konsultacje dotychczas wypracowanych kierunków i założeń dokumentu o roboczej nazwie - Wieloletni Program Współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje są organizowane w ramach projektu pn. „Lepsze konsultacje w samorządzie” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zapraszamy na spotkania warsztatowe, które odbędą się: 5 maja – godz. 12 00 – 16 00 – ul. Paca 40 (Centrum Społeczne), 8 maja – godz. 16 00 – 20 00 – ul. Paca 40 (Centrum Społeczne), 9 maja – godz. 9 00 – 13 00 – ul. Senatorska 27, I piętro, sala konferencyjna, 15 maja – godz. 16 00 – 20 00 – ul. Senatorska 27,I piętro, sala konferencyjna. Na tym spotkaniu przedstawimy efekty dotychczasowych prac, wytłumaczymy skąd to się wzięło, wspólnie uzupełnimy dotychczas wypracowany materiał i poszukamy (przynajmniej dla części obszarów) propozycji na działania/rozwiązania. Zapraszamy 1 - 2 osoby z każdej organizacji. Poprosimy o mailowe potwierdzenie na adres s.manko@um.warszawa.pl . *Sławomir Mańko * Główny specjalista URZĄD M.STWARSZAWY Centrum Komunikacji Społecznej (CK) Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Senatorska 27, pokój 147, 00-094 Warszawa tel. +48224433479
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-04-11 16:34:15
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Poniżej zamieszczamy informacje nt. posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Taktowania, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 16.30, tym razem ul. Niecała 2, sala 27 parter. W spotkaniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką autyzmu, jakie są w jakikolwiek choć najmniejszy sposób związane z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przygotowanie listu KDS ds. RT ws. Warszawy Różnorodnej (efekt poprzedniego KDSu) – dyskusja, 2. Dyskusja nad usprawnieniem pracy KDSu i zwiększenie liczby aktywnych organizacji: mailing, grupa na Facebook’u inne pomysły, 3. Przygotowanie listu do Urzędu Pracy m.st. warszawy (efekt poprzedniego KDSu) - akceptacja treści. Zaproszeni goście: 1. Marcin Szyndler - Pełnomocnik policji ds. Praw Człowieka, 2. Zbigniew Leszczyński - Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Goście jeszcze nie potwierdzili swojej obecności. Potwierdzenie obecności wysyła się na adres e-mailowy p. Eweliny Furmanek. -- Ewelina Furmanek URZĄD M.ST. WARSZAWY Centrum Komunikacji Społecznej (CK) Wydział Koordynacji Polityki Społecznej ul. Senatorska 27, pokój 143, 00-099 Warszawa tel. +48224433451 faks +48224433402 efurmanek@um.warszawa.pl
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-04-08 18:08:35
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Kolejne spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. poradnictwa odbędzie się 9 kwietnia (środa) w godzinach 9;00-11:00, w Urzędzie m.st. Warszawy ul. Niecała 2 sala 27
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-03-26 15:38:47
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Kolejne spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. osób niepełnosprawnych odbędzie się 2 kwietnia (środa) o godz.9.00 w Biurze Polityki Społecznej ul. Niecałej 2 w sali numer 27. Na spotkaniu obecna będzie p. Beata Tryc Kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Pracy m.st Warszawy. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice (i nie tylko) osób z autyzmem mający związek z organizacjami pozarządowymi w Warszawie. Polecamy uczestnictwo.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-03-11 16:43:19
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach, zwłaszcza z przedstawicielami administracji publicznej- śledź wątek
Kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Taktowania odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 16.30, tym razem ul. Niecała 2, sala 27 parter. Lokal dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Proponowany porządek obrad: 1) Omówienie kwestii związanych z aktualizacją programu Warszawa Różnorodna. W posiedzeniu wezmą udział autorki programu. 2) Prezentacja przedstawicieli Urzędu Pracy m.st. Warszawy dot. przygotowania instytucji do realizacji polityki równego traktowania. W związku z tym punktem posiedzenia można przygotować pytania, które chcieliby Państwo zadać przedstawicielom UP, oczywiście pod katem polityki równego traktowania. Zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniu osoby (nie tylko rodziców) związane z organizacjami pozarządowym, jakie działają na rzecz osób z autyzmem.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-02-25 15:32:15
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach - śledź wątek
Rodzice osób z autyzmem i inne zainteresowane osoby działające w organizacjach pozarządowych na terenie Warszawy mogą uczestniczyć w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. osób niepełnosprawnych. Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 marca (środa) w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, godzina 9.00, ul. Niecała 2 , sala 330 na III p, (sala na wprost windy) . Na spotkaniu obecna będzie Agata Łuzdowska Dyrektor WCPR. Będzie możliwość zadawania Pani Dyrektor WCPR pytań oraz udziału dyskusji. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu w celu szerzenia w urzędach informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-02-11 17:17:12
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach - śledź wątek
Najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. poradnictwa odbędzie się w lutym *19 lutego 2014 (środa) o godzinie 9:00 * w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy BPiPS ul. Niecała 2 sala 27.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-02-07 16:04:57
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach - śledź wątek
Osoby zaangażowane w organizacjach pozarządowych mogą uczestniczyć w Posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Taktowania, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2014 r. (wtorek) o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM. Spotkanie dotyczy również dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Lokal niedostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Proponowany porządek obrad: 1. Omówienie planu działania KDS ds. RT na 2014 rok, 2. Wdrożenie programu Warszawa Różnorodna.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-02-05 15:56:28
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach - śledź wątek
Nazwa spotkania: *Budżet partycypacyjny - czym jest i jak go wykorzystać?* Termin i miejsce: *11 lutego 2014 r* *. godz. 10-13;* Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej ul. Warecka 4/6 Zapraszane są warszawskie organizacje, mieszkańcy i samorządowcy na kolejne spotkanie z cyklu "Kawiarenek Obywatelskich", spotkań specjalistycznych w ramach projektu "Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej". Będzie ono *poświęcone budżetowi partycypacyjnemu - miejskim pieniądzom, o których przeznaczeniu mieszkańcy Warszawy sami zadecydują.* Jak dobrze wykorzystać pulę pieniędzy, które warszawski samorząd chce przeznaczyć na realizację ciekawych pomysłów mieszkańców. Czym jest budżet partycypacyjny i jak wziąć udział w podejmowaniu decyzji o tym, na co zostaną wydane przewidziane w nim środki? Jakim atutem może być w tym procesie potencjał ludzi skupionych w organizacjach pozarządowych? *O budżecie partycypacyjnym opowiedzą Panie Anna Petroff-Skiba i Justyna Piwko z Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy. Zapraszamy do wspólnej rozmowy u źródła, gdzie można będzie uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.* Spotkanie poprowadzą Katarzyna Sadło i Anna Amsterdamska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Potwierdzenie obecności do dnia* 09.02.2014 r. *mailem na adres scwo@frso.pl Kontakt telefoniczny pod nr* (22) 616 33 16
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-02-05 15:52:42
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach - śledź wątek
W ramach projektu "Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej" warszawskie organizacje pozarządowe należące do dzielnicowych i branżowych komisji dialogu społecznego zaproszone są do udziału w 3 czterogodzinnych seminariach poświęconych budżetowi partycypacyjnemu i inicjatywie lokalnej w Warszawie. Budżet partycypacyjny i inicjatywa lokalna to nowe narzędzia, dzięki którym miasto włącza mieszkańców Warszawy w proces współdecydowania i współtworzenia przestrzeni w mieście. Organizacje pozarządowe powinny być szczególnie zainteresowane tymi tematami, ponieważ mogą się stać pośrednikiem, do którego beneficjenci, podopieczni oraz inne osoby związane lub nie z organizacją będą się zwracać po informacje dotyczące ww. narzędzi. Dlatego postanowiliśmy wyjść na przeciw i zorganizować spotkanie informacyjne na temat budżetu i inicjatywy lokalnej. Zaplanowano trzy terminy spotkań, każde z seminariów jest zorganizowane według tego samego programu, a do wyboru są następujące daty: - 13 lutego o godz. 9:00, - 17 lutego o godz. 16:00, - 19 lutego o godz. 14:00. Cześć poświęconą budżetowi partycypacyjnemu poprowadzi członkini Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy - Marta Szaranowicz-Kusz z Fundacji Pole Dialogu, a o inicjatywie lokalnej opowie przedstawicielka Centrum Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: e.gryszko@mazowia.org.pl do dnia 11.02.2014 r.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-02-05 15:49:48
Temat: Informacje o konkretnych spotkaniach - śledź wątek



Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001