baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-02-05 15:49:06
Temat: Zachęcamy do uczestnictwa w Komisjach itp. - śledź wątek
Poniżej zamieszczamy spis możliwych do podejmowania kontaktów/spotkań, jaki może pomóc rodzicom, organizacjom pozarządowym i innym osobom zainteresowanym sytuacją osób z autyzmem w domaganiu się ich praw i poprawie tej sytuacji: 1) zgłaszanie problemów własnym radnym oraz urzędnikom szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego - macie Państwo prawo umówienia się z decydentami na tych szczeblach na spotkania oraz zgłaszania im różnorakich problemów, np. dotyczących szkół oraz innych wszelakich placówek, w tym ich braku itd.; 2) zgłaszanie swojego uczestnictwa w komisjach dialogu społecznego w samorządach lokalnych np. ds. osób niepełnosprawnych, edukacji, zdrowia itd. 3) zachęcanie posłów z Państwa terenu do składania interpelacji/zapytań poselskich odnośnie różnych kwestii; 4) zgłaszanie do urzędów, placówek wniosków o przyznanie usług czy miejsc w tych placówkach - z przeprowadzonych przez Fundację SYNAPSIS badań wynika, że liczba tych usług, miejsc nie zwiększy się, jeśli nie zwiększy się popyt, czyli dosadnie mówiąc urzędy nie zostaną zalane pismami o ich przyznanie; 5) zgłaszanie problemów przez rodziców, których dzieci są w szpitalach do rzeczników praw pacjenta; 6) każdy z obywateli ma prawo do składania do organów państwowych oraz samorządowych petycji, skarg, wniosków. Jeśli macie Państwo inne pomysły oraz doświadczenia, jakimi zechcielibyście się podzielić, zachęcamy do dyskusji.
Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-09-23 16:12:51
Temat: Zachęcamy do uczestnictwa w Komisjach itp.
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-niepelnosprawnosci Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Warszawy mogą uczestniczyć w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Przewodnicząca komisji (Marta Knyps e-mail: marta.knyps@drclown.pl ) udzieli informacji nt. terminu najbliższego spotkania, jakie odbywają się raz w miesiącu. w spotkaniach warto uczestniczyć, gdyż mają one na celu m.in. konsultacje działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych. Jeśli uważacie Państwo, że w czymś warto uczestniczyć, prosimy o zamieszczanie informacji na forum.Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001