baner
baner
baner
baner

Forum

Prawnik Fundacji
Dołączył: 29.08.2013
Postów: 13
Wysłano: 2016-03-17 15:23:00
Temat: Fundacja SYNAPSIS zawiesiła bezpłatne poradnictwo w ramach Ośrodka Informacyjno – Prawnym.

Z uwagi na brak finansowania Fundacja SYNAPSIS zawiesiła bezpłatne poradnictwo w ramach Ośrodka Informacyjno – Prawnym.

Informacje na temat punktów specjalistycznego poradnictwa dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera można uzyskać :

1. PFRON Wydział Realizacji Programów - bez względu na dochody w rodzinie  

Dyrektor Wydziału: Pan Robert Pudło

Sekretariat Wydziału: tel. 22 50-55-370

2. Punkty Bezpłatnej pomocy prawnej - dotyczy wyłącznie etapu przedsądowego. Mogą z niej skorzystać następujące grupy wyróżnione przez ustawę:

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Jeżeli Fundacja SYNAPSIS uzyska finansowanie, zamieści informację na stronie internetowej. 
Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001