baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2015-05-29 16:17:14
Temat: „Regulacje prawne dotyczące dorosłych osób z autyzmem lub zespołem Aspergera” - 18.06 zapraszamy na spotkanie z prawnikami Fundacji SYNAPSIS
FUNDACJA SYNAPSIS ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-PORADNICZE
DLA RODZICÓW OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA:

„Regulacje prawne dotyczące dorosłych osób z autyzmem lub zespołem Aspergera”

PROGRAM:

Termin: 18 czerwca 2015 r. w godz. 18.00 – 20.00
Miejsce: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3 w Warszawie
Prowadzący: mec. Maria Jankowska i Beata Szynkaruk – prawnicy Fundacji SYNAPSIS

Tematem spotkania będą obowiązujące regulacje prawne, przepisy wchodzące w życie w 2016 roku oraz projektowane kierunki zmian, dotyczące dorosłych osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, w szczególności:

1. Zdolność do czynności prawnych i narzędzia jej ograniczania lub wspierania
- pełnomocnictwo,
- ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
- instytucja kuratora osoby niepełnosprawnej.
2. Odpowiedzialność cywilna i karna
- zakres odpowiedzialności,
- metody ustalania odpowiedzialności,
- wzajemne relacje tych odpowiedzialności,
- odpowiedzialność opiekunów prawnych i faktycznych.
3. Sprawy spadkowe
- dziedziczenie ustawowe,
- zachowek,
- testamenty,
- zapisy,
- nowe regulacje w zakresie zasad przyjmowania spadków.
4. Inne sprawy majątkowe
- zasady obliczania dochodu do świadczeń pomocy społecznej,
- zasady odpłatności za świadczenia pomocy społecznej.

Zgłoszenia:
 • Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym na adres e-mail: poradnictwo@synapsis.org.pl
 • W przypadku niemożności wysłania maila, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 825 86 33 wew. 105.
 • O możliwości wzięcia udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001