baner
baner
baner
baner

Forum

Prawnik Fundacji
Dołączył: 29.08.2013
Postów: 13
Wysłano: 2015-02-23 13:51:52
Temat: Orzeczenie o niepełnosprawność Dla ZA
Dzień dobry,
Wymaganymi dokumentami przy ubieganiu się o wydanie orzeczenia są:
- wniosek o wydanie orzeczenia (druk można pobrać w siedzibie Powiatowego Zespołu bądź w Ośrodku Pomocy Społecznej),
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, pod którego opieką lekarską znajduje się dana osoba (zaświadczenie to powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
- inne dokumenty, w tym medyczne, które umożliwią ustalenie niepełnosprawności (karty wypisu ze szpitala, zaświadczenia lekarskie, opinie, wyniki istotnych badań).

Jeżeli osoba pełnoletnia posiada ważne orzeczenie, np. o niezdolności do pracy, powinna także je złożyć – w takiej sytuacji stopień niepełnosprawności określa się na podstawie tego orzeczenia.

Natomiast to czy Pani potrzebuje jakiejś opinii ze szkoły?
W mojej ocenie opinię o potrzebie kształcenia specjalnego warto dołączyć do wniosku, gdyż w niej jest opis funkcjonowania dziecka w oparciu o zalecenia.

Z uwagi na to, że przy orzekaniu o niepełnosprawności brane są pod uwagę:
-zaświadczenie lekarskie, opisujące stan zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
- ocena stanu zdrowia wystawiona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego zawierająca m.in.: opis badania, rozpoznanie choroby zasadniczej oraz chorób współistniejących, ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do zdrowych rówieśników dziecka,
- możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie m.in. w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne (w przypadku dzieci niemówiących może to być komputer).

Niepełnosprawność dziecka określa się na czas określony (zazwyczaj na rok lub dwa lata), maksymalnie do ukończenia przez nie 16. roku życia.

Oceny niepełnosprawności u dziecka do 16. roku życia dokonuje się na podstawie przewidywanego okresu trwania choroby przekraczającego 12 miesięcy oraz niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych (takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem) powodujących konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku.

Pod uwagę brane są także znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych i częstych zabiegów leczniczych oraz rehabilitacyjnych.
Od 1 stycznia 2010 r. do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku zgodnie z rozporządzeniem z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.) należą całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności.

Przy ocenie niepełnosprawności dziecka brane są pod uwagę: rodzaj i przebieg choroby oraz jej wpływ na organizm, sprawność fizyczna i psychiczna dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby, możliwość poprawy jego stanu zdrowia pod wpływem leczenia i rehabilitacji.

Co do pozostałych Pani  pytań, jak dziecko przygotować czy co powinna Pani powiedzieć, a czego nie, nie jestem w stanie pomóc, z uwagi na brak regulacji prawnych w tych kwestiach.

W związku z powyższym zapraszam osoby, które są już po komisji orzekającej o niepełnosprawności do podzielenia się swoimi doświadczeniami, w szczególności jakie pytania były od nich i do ich dzieci kierowane.

Pozdrawiam
Beata Szynkaruk
Prawnik Ośrodka Informacyjno-Prawnego Fundacji SYNAPSIS
oskarmiki
Dołączył: 18.02.2015
Postów: 1
Wysłano: 2015-02-18 08:47:31
Temat: Orzeczenie o niepełnosprawność Dla ZA
Witam, Mam syna z ZA i chciałam starać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla niego. Złożyłam już wniosek i czekamy na termin komisji i tutaj zaczynają się schody. Mam zaświadczenie lekarskie, orzeczenie z poradni o kształceniu integracyjnym już od półtora roku i mam do Państwa parę pytań z tym związanych. Czy potrzebuje jeszcze jakieś opinie ze szkoły?? Jakich mogę mniej więcej spodziewać się pytań? Ja przygotować do tego dziecko?? O jakich kluczowych rzeczach powinnam powiedzieć a czego lepiej nie? Obawiam się ,że z moim mądralą raczej nic z tego nie wyjdzie :( Proszę o pomocStrona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001