baner
baner
baner
baner

Forum

Prawnik Fundacji
Dołączył: 29.08.2013
Postów: 13
Wysłano: 2015-02-16 16:23:39
Temat: jak skorzystac z dofinansowania z pcpr likwidacja barier w komunikowaniu sie chodzi mi o kupno laptopa
Dzień dobry,

Aby skorzystać z dofinansowania z PCPR w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć:
- dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu, oraz dowód osobisty do wglądu przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika;
- aktualne orzeczenie wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kserokopia i oryginał do wglądu (orzeczenia o niepełnosprawności osób we wspólnym gospodarstwie domowym);
- zaświadczenia o dochodach za kwartał roku poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą – kserokopia i oryginał do wglądu;
- zaświadczenie lekarskie szczegółowo określające zakres ograniczenia sprawności, wypełnione czytelnie w jęz. polskim (z informacją o używanym oprzyrządowaniu);
- oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zameldowania na pobyt stały oraz o ilości osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą.

UWAGA: Dofinansowanie przyznawane jest raz na 3 lata. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku i załączników można znaleźć na stronie internetowej swojego PCPR zgodnie z miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Pozdrawiam
Beata Szynkaruk, prawnik Fundacji SYNAPSIS
ewelina257
Dołączył: 16.02.2015
Postów: 3
Wysłano: 2015-02-16 15:46:52
Temat: jak skorzystac z dofinansowania z pcpr likwidacja barier w komunikowaniu sie chodzi mi o kupno laptopaStrona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001