baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2015-01-28 13:04:15
Temat: Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt „Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest od 1.10.2014 do 31.01.2016 roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" (SPOA) z Zielonej Góry. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin poprzez specjalistyczne poradnictwo (osobiste, telefoniczne i mailowe).

Poradnictwem w ramach projektu zostaną objęte zarówno osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodziny, jak i profesjonaliści, do których osoby te zgłaszają się po wsparcie: pracownicy pomocy społecznej, rehabilitacji, oświaty, służby zdrowia, a także organizacje pozarządowe. Projekt skierowany jest do osób z całej Polski, z terenów miejskich i wiejskich.

Planuje się włączenie osób z autyzmem i ich rodzin do współdecydowania o potrzebnych formach i zakresie pomocy m.in. podczas spotkań konsultacyjnych, konsultacje prowadzone poprzez forum internetowe na stronie http://www.autyzmwpolsce.pl/ i ankietę, która zostanie zamieszczona na stronie Fundacji. Działaniom tym będzie towarzyszyć opracowanie i druk ulotki informacyjnej dla osób pierwszego kontaktu z osobami z autyzmem (tj. pracowników DPS, OPS, PCPR, WCPR etc.), zawierającej pakiet informacyjny nt. potrzeb tej grupy osób. W projekcie zaplanowano również spotkania informacyjno-poradnicze dla rodziców osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Więcej informacji nt. poradnictwa świadczonego przez Ośrodek Informacyjno-Prawny Fundacji SYNAPSIS, godziny dyżurów telefonicznych oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://synapsis.org.pl/co-robimy/nasze-placowki/osrodek-informacyjno-prawny/dzialania

Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001