baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2014-08-15 17:16:08
Temat: Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
"Zgodnie z programem "Wyprawka szkolna 2014" nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup podręczników. O dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe mają prawo starać się rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej". Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje: "1*. uczniom klas: - II, III i VI szkoły podstawowej, - II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, - III ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, - VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, - VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, - III liceum plastycznego, - III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. 2. uczniom: - słabowidzącym, - niesłyszącym, - słabosłyszącym, - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej", Źródło: http://www.rzecznikrodzicow.pl/zwrot-za-podreczniki-2014 "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych". http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001024Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001