baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2015-08-12 13:40:30
Temat: Wsparcie osób z autyzmem w placówkach - projekt, o którym warto wiedzieć
Czas realizacji projektu: 01.04.2015-31.03.2018

W kwietniu 2015 roku Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany w Warszawie i/lub okolicach; ew. innych miejscowościach w województwie mazowieckim.

Głównym celem operacyjnym projektu jest włączenie osób z autyzmem w działania wybranych dziennych placówek aktywizacji społeczno-zawodowej (WTZ, ŚDS, CAZ, CIS, KIS, ZAZ). Ma to doprowadzić do wypracowania modelu wsparcia osób z autyzmem w placówkach. Ponadto, przyczyni się to do włączenia społeczno-zawodowego osób z autyzmem i przełamania izolacji, dzięki ich integracji ze społecznością lokalną i budowaniu więzi międzyludzkich. Jest to zadanie powierzone przez PFRON specjalnie w celu umożliwienia włączenia osób z autyzmem do istniejących placówek dla osób niepełnosprawnych.

W czasie pobytu w placówkach, beneficjenci projektu otrzymają indywidualne wsparcie asystentów. Wsparcie to będzie dotyczyć zarówno aktywności organizowanych w ramach funkcjonowania i programu placówki, jak i w codziennych czynności osobistych i społecznych w placówce oraz dążenia do poprawy funkcjonowania. Asystenci pomogą również osobom z autyzmem w budowaniu właściwych relacji oraz w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych w placówce. Poziom wsparcia będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjenta.

W projekcie przewidziano również cykl szkoleń dla asystentów z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących specyfiki autyzmu, potrzeb osób z autyzmem i zakresu wspomagania tej grupy osób w placówkach, 5-dniowe staże dla asystentów w zakładzie aktywności zawodowej oraz szkolenia dla kadry placówek w zakresie pracy z osobami z autyzmem, które mają służyć przygotowaniu placówek do przyjęcia osób z autyzmem. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Fundacji SYNAPSIS.

Projekt będzie trwać 3 lata i obejmie co najmniej 16 dorosłych osób z autyzmem lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, na rzecz których pracować będzie 12 asystentów oraz kierownik merytoryczny, konsultant rodzinny i koordynator projektu.
Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001