baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja WN
Dołączył: 01.04.2015
Postów: 2
Wysłano: 2015-11-02 13:40:31
Temat: Praca - Specjalista ds. autyzmu – Więckowice k. Krakowa - Fundacja Wspólnota Nadziei
Fundacja Wspólnota Nadziei działająca na rzecz osób niepełnosprawnych poszukuje specjalisty ds. autyzmu w ramach projektu pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej tworzenie modelowego rozwiązania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 01.04.2015 31.03.2016 r. Projekt ma na celu zwiększenie stopnia uczestnictwa dorosłych osób z autyzmem w placówkach dziennych. Zadania: - prowadzenie szkoleń wprowadzających kadrę w zagadnienia pracy z osobami z autyzmem, - aktywny udział w tworzeniu narzędzi do pracy z osobami z autyzmem, służących wypracowaniu modelu wsparcia dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, - weryfikacja programów szkoleniowych prowadzonych dla kadry, - prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla kadry w zakresie wykonywanych zadań, szczególnie w sytuacjach trudnych wynikających z pracy z osobami z autyzmem, - wypracowanie, wraz z zespołem, modelu wsparcia osób z autyzmem w placówkach dziennych, - koordynowanie prac merytorycznych związanych z testowaniem i doskonaleniem modelu wsparcia dla osób z autyzmem, - opracowanie i zredagowanie dokumentu zestawiającego słabe i mocne strony wypracowywanego modelu, wskazującego problemy, zagrożenia, korzyści oraz szanse z realizacji modelu wsparcia osób z autyzmem. Wymagania: - kompleksowa wiedza nt. autyzmu i metod pracy z osobami z autyzmem poparta wieloletnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem oraz odbytymi szkoleniami i treningami w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, - doświadczenie w koordynacji merytorycznej projektów wspierających osoby z autyzmem, - mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe, - wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Oferujemy: - umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, - możliwość stałej współpracy po zakończeniu realizacji projektu. Miejsce pracy: Więckowice k/Zabierzowa. Dodatkowe informacje: W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2015 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesłać na adres: Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32 – 082 Bolechowice lub drogą elektroniczną: biuro@farma.org.pl Jako temat wiadomości lub na kopercie proszę wpisać: Specjalista ds. autyzmu.Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001