baner
baner
baner
baner

Forum

fundacjaergosum
Dołączył: 14.10.2015
Postów: 2
Wysłano: 2015-10-14 21:59:45
Temat: Praca - Warszawa - dla autystów oraz osób z ZA oraz opiekunów
Poszukujemy 3 osób na umowę o pracę w wymiarze pól etatu na poniższe stanowiska (po jednej na stanowisko) (WARSZAWA): - obsługa Klubokawiarni - pełnoletnia osoba z autyzmem lub Zespołem Aspergera (z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) - manager Klubokawiarni/opiekun osoby niepełnosprawnej - osoba bezrobotna, osoby które mają doświadczenie w obcowaniu z autystami - opiekun prawny - kucharz/kucharka - niepełnosprawna osoba z orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym o niepełnosprawności. Uwaga: Zatrudnione osoby niepełnosprawne z powodu zatrudnienia w Klubokawiarni nie stracą renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty socjalnej. Do zadań obsługi Klubokawiarni będzie należało: pomoc w utrzymaniu porządku w Klubokawiarni; pomoc w obsłudze klientów Klubokawiarni w zakresie wyznaczonym przez managerów sali; pomoc w pracach w kuchni; pomoc w pracach technicznych; podstawowa pomoc w przygotowaniu zajęć edukacyjnych, kulturalnych i popularyzatorskich (np. ustawienie mebli i sprzętu według wskazówek animatora kultury i nauki); pomoc w realizacji zaplanowanych zakupów; inne zadania wynikające z potrzeb działalności Klubokawiarni. Do zadań managerów Klubokawiarni/opiekunów ON będzie należało: obsługa klientów Klubokawiarni; odpowiadanie za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w Klubokawiarni; wsparcie i opieka nad zatrudnionymi autystami; wyznaczenie prac odpowiednich do możliwości zatrudnionych autystów; włączanie się w prace terapeutyczną dla zatrudnionych autystów, w tym współpraca z głównym terapeuta; współpraca z opiekunami prawnymi zatrudnionych autystów; obsługa kasy fiskalnej; podstawowe drobne prace techniczne (naprawy, wymiana żarówki itp.) oraz informowanie managerów Klubokawiarni o potrzebie przeprowadzenia większych napraw; współpraca z managerami w zakresie sporządzania list zakupów; realizowanie zakupów na podstawie listy zakupowej zaakceptowanej przez Managera Klubokawiarni; wystawianie, przyjmowanie i opisywanie dokumentacji finansowej (rachunki, KP, faktury); inne zadania wynikające z potrzeb działalności Klubokawiarni. Do zadań kucharzy będzie należało: przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonym jadłospisem/menu oraz zgodnie z menu na imprezy organizowane w Klubokawiarni; odpowiedzialność za bieżące i niezwłoczne wydawanie dań z kuchni zgodnie z zamówieniami klientów; odpowiedzialność za utrzymanie czystości kuchni (higiena, narzędzia, produkty); odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy osób w kuchni; koordynowanie zadań osób pracujących w danym czasie w kuchni; ścisła współpraca z managerem klubokawiarni i jego zastępcą (grafiki, zaopatrzenie bieżące, przygotowanie list zakupowych); współpraca z managerem sali w zakresie obsługi klientów; współpraca z innymi osobami pracującymi w klubokawiarni; inne zadania wynikające z potrzeb działalności Klubokawiarni. W przypadku kandydatów na stanowisko managera sali - prosimy o przesłanie swojego CV z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzonej rekrutacji. W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt mailowy deklarujący chęć przystąpienia do rekrutacji. Deklarację mogą składać opiekunowie prawni w przypadku ON. Termin wysłania powyższych informacji - najpóźniej do 19 października 2015 r. (włącznie) na adres zyj.fajnie@gmail.com Strona www: http://zyciejestfajne.plStrona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001