baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2015-06-30 11:11:49
Temat: Powstała Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego
18 czerwca 2015 r. w siedzibie PFON w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW). Powstanie Federacji to jeden z ważnych efektów zrealizowanego przez PFON w latach 2013-2015 projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych", poświęconego rozwijaniu zatrudnienia wspomaganego w Polsce.

Celem Federacji jest m.in. promowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, które osobom z niepełnosprawnościami, mającymi szczególne trudności w zdobyciu i utrzymaniu płatnej pracy na otwartym rynku zatrudnienia, umożliwia pracę zarobkową na równi z innymi osobami. Ponadto, PFZW zamierza dbać o realizację zatrudnienia wspomaganego w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami; wpływać na jego rozwój i doskonalenie; popularyzować potencjał i wkład osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze i społeczne kraju; integrować środowiska uczestniczące w zatrudnieniu wspomaganym; popularyzować standardy etyczne związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w procesie integrowania ich ze społeczeństwem, zwłaszcza w środowiskach pracy.

Na spotkaniu organizacje założycielskie przyjęły statut oraz wybrały Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego weszły: Małgorzata Gorący (prezes), Monika Zakrzewska (wiceprezes), Katarzyna Biesiada (sekretarz), Barbara Suszczyńska (skarbnik) i Mariola Wolan-Nowakowska (członek), a w skład Komisji Rewizyjnej: Adam Mstowski – przewodniczący oraz Grażyna Prusisz i Joanna Zarzycka (członkowie Komisji).

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli organizacji pozarządowych mających wieloletnie doświadczenie w realizacji zatrudnienia wspomaganego zgodnie z pięcioetapową definicją Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, a także przedstawicieli organizacji i osoby fizyczne, które utożsamiają się z ideą zatrudnienia wspomaganego i ją wspierają.

Założycielami PFZW są:
• Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
• cztery jednostki Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Zarząd Główny oraz koła w Bytomiu, Głogowie i Jarosławiu)
• Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
• Stowarzyszenie FAON
• Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
• Fundacja SYNAPSIS.

W spotkaniu założycielskim uczestniczyli również przedstawiciele Warszawskiego Domu pod Fontanną i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji a także Prezes Honorowy PSOUU i PFON p. Krystyna Mrugalska i trenerzy pracy wspomaganej. Zainteresowanie przystąpieniem do PFZW wyraziła Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych – p. Anna Woźniak-Szymańska.

Organizacje i osoby zainteresowane członkostwem w Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego zapraszamy do kontaktu pod adresem: pfzw@wspomagane-zatrudnianie.plStrona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001