baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2015-05-22 11:59:07
Temat: Rekrutacja beneficjentów do projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach" [woj. mazowieckie]
Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w Warszawie i/lub okolicach; ew. innych miejscowościach w województwie mazowieckim.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające diagnozę autyzmu lub innych całościowych zaburzeń rozwojowych oraz aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Oferta jest skierowana do osób z województwa mazowieckiego.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
• być w wieku powyżej 18 roku życia,
• posiadać dokument potwierdzający zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm lub inne całościowe zaburzenia rozwojowe),
• posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• mieć zdiagnozowane trudności w sferze społeczno-zawodowej, w tym w komunikacji, uczeniu się,
• mieć znacznie ograniczoną samodzielność (możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych),
• wyrażać gotowość do uczestnictwa, ze wsparciem asystenta, w zajęciach w dostępnej wybranej dziennej placówce aktywizacji społeczno-zawodowej (WTZ, ŚDS, CAZ, CIS, KIS, ZAZ),
• być dyspozycyjny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki,
• nie kontynuować nauki.

W ramach projektu oferujemy:
• indywidualne wsparcie asystenta podczas pobytu osoby z autyzmem w dziennej placówce aktywizacji społeczno-zawodowej,
• wsparcie w aktywnościach organizowanych w ramach funkcjonowania i programu placówki,
• wsparcie w codziennych czynnościach osobistych i społecznych w placówce oraz dążeniu do poprawy funkcjonowania,
• pomoc w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych w placówce,
• poziom wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby z autyzmem.

Uprzejmie informujemy, że do projektu zostaną przyjęte tylko te osoby, dla których znajdziemy miejsce w placówce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie i spełniające kryteria podane w ogłoszeniu prosimy o przesłanie e-maila na adres: rekrutacja_asystent@synapsis.org.pl.
W treści maila prosimy o podanie następujących informacji:
• Imię i nazwisko kandydata
• Wiek kandydata
• Rodzaj diagnozy
• Termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i symbol z orzeczenia
• Stopień niepełnosprawności
• Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
• Dane kontaktowe rodzica/opiekuna (telefon, email, adres zamieszkania, dzielnica Warszawy, jeśli dotyczy).
• Prosimy o dodanie do powyższych informacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).”.
W tytule maila należy wpisać: „Rekrutacja”.

W przypadku niemożności wysłania maila, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 825 86 33 wew. 105, gdzie można również uzyskać dodatkowe informacje o projekcie.Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001