baner
baner
baner
baner

Forum

Fundacja SYNAPSIS
Dołączył: 10.04.2013
Postów: 354
Wysłano: 2013-10-08 16:25:04
Temat: KONKURS FILMOWY Stowarzyszenia Mówić bez Słów
KONKURS FILMOWY Stowarzyszenia Mówić bez Słów TYTUŁ KONKURSU: "POZA SŁOWAMI" Każdy z nas doświadczył kiedyś sytuacji, w której trudno wyrazić coś słowami, kiedy nie znajdujemy właściwych słów, słów brakuje lub rozumiemy się bez słów. Z powodu silnych emocji, miłości lub strachu, czy po prostu w obcym kraju, kiedy odwołujemy się do innych sposobów komunikacji. Są jednak osoby, które nie mogą mówić lub używają mowy w ograniczony sposób. Zamiast słów korzystają z alternatywnych sposobów porozumiewania się AAC: przedmiotów, zdjęć, obrazków, tablic, komputera lub komunikatora. Wśród nich jest jeszcze wiele osób, które nie mają żadnego narzędzia do porozumiewania się i muszą liczyć na dobrą wolę innych. Nagraj film, który pokazywałby codzienne i niecodzienne momenty P o z a S ł o w a m i! Weź udział w naszym konkursie! ZASADY KONKURSU FILMOWEGO "POZA SŁOWAMI" Aby wziąć udział w konkursie należy nakręcić film (w dowolnym formacie, do 5min.) i umieścić go na dysku Google http://www.google.com/intl/pl/drive/about.html. Po umieszczeniu filmu na dysku Google należy udostępnić go dla adresu mbsbiuro@gmail.com W-mailu zgłoszeniowym z tematem "Konkurs Poza Słowami" podać swoje Imię i Nazwisko, datę urodzenia oraz tytuł filmu. REGULAMIN KONKURSU: 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez Słów. 2. W Konkursie biorą udział filmy, spełniające następujące wymagania: trwające do 5 minut, w dowolnym formacie, umieszczone i opisane w w/w sposób. 3. Filmy niespełniające powyższych wymagań, nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo niedopuszczenia do Konkursu filmów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, zawierających treści pornograficzne, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, a także mających charakter reklamowy. 4. Konkurs rozpocznie się 5 października 2013r. a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 października 2013 roku. 5. Po terminie nadsyłania zgłoszeń, prace zostaną poddane ocenie Jury powołanego przez Organizatorów, które wybierze 3 najlepsze prace. Zostaną one zamieszczone na stronie www.aac.org.pl 6. Zgłaszanie filmów do Konkursu odbywa się drogą elektroniczną, poprzez umieszczenie filmu na dysku Google http://www.google.com/intl/pl/drive/about.html. Umieszczenie filmu na dysku, oznacza akceptację Regulaminu. 10.Jeżeli uczestnik konkursu jest niepełnoletni, na wypełnienie formularza niezbędna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). 11. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: - jest autorem/autorką załączonego filmu; - oświadcza, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane i/lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; w przypadku użycia ścieżki dźwiękowej autor przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za poszanowanie praw autorskich twórców muzyki; - przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu, - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z Konkursem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883), - wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie, wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych filmów w dowolnym czasie i formie. 12. Po wyborze prac przez Jury, nagrodzone osoby podpisują oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 11. 13.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia 27 października. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA: Nagrody w konkursie można wybrać, zależnie od własnych zainteresowań i preferencji: Wielbiciele ceramiki Wielbiciele AAC I Ceramiczna patera z Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS, Gadający album do zdjęć firmy HARPO, znaczek Miesiąca AAC I Podręcznik do PECS, Książka o Zespole Downa, PenDrive, znaczek Miesiąca AAC; II Zestaw misek z Pracowni Rzeczy Ró;żnych SYNAPSIS, PenDrive, znaczek Miesiąca AAC II Segregator PECS, CD z piosenkami MAKATON, PenDrive, znaczek Miesiąca AAC, smycz III Świecznik z Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS, znaczek Miesiąca AAC, smycz III CD z układankami MAKATON, znaczek Miesiąca AAC, smycz Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27.10.13r.Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001