baner
baner
baner
baner

Aktualności

Jesteś osobą z autyzmem lub jej rodzicem, dziadkiem, rodzeństwem, przyjacielem?
Zależy Ci, aby Warszawa stała się miejscem przyjaznym dla autyzmu? Zabierz głos i weź udział w tworzeniu strategii dla Warszawy.


Wyobraź sobie siebie za 15 lat. Czy chcesz pracować zawodowo, mieć czas dla swoich wnuków, móc zadbać o swoje zdrowie, uczestniczyć w życiu kulturalnym, społecznym Warszawy i cieszyć się z rozwoju stolicy?

Urząd miasta st. Warszawy ogłosił akcję dla wszystkich Warszawiaków pod hasłem: Powiedz, jakiej chcesz Warszawy w 2030r. Pokażmy, że problemy naszych najbliższych są dla nas bardzo istotne!

Nasze propozycje, które warto poruszyć w Ankiecie:
- Dostęp do lekarzy specjalistów w poradniach (psychiatrów, neurologów i innych specjalności), którzy wiedzą jak pomóc osobom z autyzmem;

- Przyjazne przedszkola/szkoły włączające dzieci z autyzmem i kompetentni nauczyciele w zakresie edukacji uczniów z autyzmem;

- Sieć ośrodków dziennego pobytu lub miejsc aktywizacji zawodowej w każdej dzielnicy, w których młodzi dorośli z autyzmem otrzymają wsparcie terapeutyczne i będą aktywni społecznie i zawodowo, a rodzice będą mogli kontynuować pracę zawodową;

- Kluby w każdej dzielnicy dla osób autyzmem gdzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych, kulturalnych, artystycznych i aktywnie spędzać czas wolny;

- Wsparcie ze strony asystentów dla osób niepełnosprawnych (w tym autystycznych) w takim wymiarze, żeby rodzice mogli pracować zawodowo;

- Wsparcie trenerów pracy dla osób z autyzmem/zespołem Aspergera, które podejmują pracę na otwartym rynku;

- Dostęp do mieszkań chronionych lub małych specjalistycznych domów pobytu stałego dla dorosłych z autyzmem, którzy nie mogą mieszkać samodzielnie, a rodzice nie mogą sprawować funkcji opiekuńczych;

- Dostęp do usług transportowych, umożliwiających codzienny dojazd do pracy/ośrodka dziennego;

- Przyjazne miejsca publiczne – placówki kulturalne, urzędy, place zabaw czy komunikacja miejska.

Weź udział w Ankiecie, żeby potrzeby osób z autyzmem stały się problemem zauważalnym przez władze Warszawy! Możesz mieć wpływ na politykę społeczną stolicy.

Nie trać cennego czasu i wypełnij Ankietę już dziś. Ankiety można przesyłać tylko do 30 października!

Podziel się z nami informacją, czy przesłałeś Ankietę i czego chciałbyś dla swoich najbliższych, przesyłając maila na adres: poradnictwo@synapsis.org.pl .

I najważniejsze, Ankieta dostępna jest na stronie - http://2030.um.warszawa.pl/


_______________________________________________


Do 15 września niższa opłata za udział w konferencji Fundacji SYNAPSIS!

 

A-utyzm

S-eksualność

D-ylematy

Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków.

 

14-15.11.2015r. w Warszawie.

 

Gorąco zapraszamy do rejestrowania się na pierwszą w Polsce konferencję szkoleniową w całości poświęconą seksualności osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Program konferencji i zapisy znajdziecie Państwo na stronie: www.konferencja.synapsis.org.pl

Tylko do 15 września za udział w konferencji zapłacą Państwo 420 zł lub opłatę ze zniżką 340 zł (dla osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, ich rodziców/opiekunów oraz studentów). Koszt obejmuje rejestrację jednego uczestnika pod warunkiem dokonania przelewu do dn.15.09.2015 r.

 

Specjalistami, którzy pomogą wyprowadzić seksualność osób z ASD z cienia będą:

 

dr Isabelle Henault z Uniwersytetu Quebec, w Montrealu w Kanadzie- jest seksuologiem i psychologiem z University of Québec w Montréalu (Kanada). W swojej praktyce i badaniach koncentruje się na diagnozie, edukacji i wsparciu dzieci, młodzieży, dorosłych oraz par z autyzmem i zespołem Aspergera. Dr Hénault opracowała program dot. relacji i edukacji seksualnej. Prowadzi doradztwo indywidualne i grupowe dla osób będących z związkach, aby zwiększyć ich rozumienie seksualności. Obecnie jest zaangażowana w wiele międzynarodowych inicjatyw badawczych obejmujących edukację społeczno-seksualną i relacje interpersonalne. Przez ponad dwa i pół roku pracowała w klinice Tony’ego Attwooda w Australii. Dr Hénault jest autorką książki Asperger's Syndrome and Sexuality: From Adolescence through Adulthood, opublikowanej przez Jessica Kingsley Publisher (Londyn 2005), oraz współautorką The Autism Spectrum, Sexuality and the Law (Attwood, Hénault & Dubin) wydanej przez Jessica Kingsley Publisher, (Londyn 2014).

 

Drugiego dnia wykłady poprowadzą:


 dr n. hum. Izabela Fornalik- pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, wykładowczyni, realizuje zajęcia dydaktyczne na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (kieruje Komisją ds. pracy z osobami z niepełnosprawnością w obszarze seksualności).

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, komunikujące się AAC, z niepełnosprawnością ruchową). Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.:  „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” W Stowarzyszeniu „Bardziej Kochani” prowadzi punkt konsultacyjny (dotyczący seksualności) dla rodziców oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. 


 

mgr Jerzy Drobotko- pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, szkolenia i doświadczenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz Psychologicznego Treningu Grupowego (podejście psychodynamiczne). Doświadczenie zawodowe: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek"w Barlinku, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (szkolenia nauczycieli w zakresie rewalidacji indywidualnej, treningu rozwoju osobistego oraz rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju). Doświadczenie zawodowe w pracy z klientem niepełnosprawnym dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży z autyzmem oraz wsparcia ich rodzin. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek  Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

 


Dr Peter Schmidt  - dorosły Niemiec z Zespołem Aspergera (spektrum autyzmu), który fascynująco mówi o tym, jak wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem boryka się z naszym „neurotypowym” światem. Peter odkrył, że ma autyzm w wieku 40 lat, już po zrobieniu doktoratu z geofizyki, znalezieniu pracy w międzynarodowej firmie, założeniu rodziny...Odkrył, dlaczego w szkole, w pracy i w każdym środowisku rówieśniczym  czuł się tak, "jakby był samochodem na autostradzie, pędzącym pod prąd”, a zdobycie partnerki życiowej wiązało się z długotrwałym, ogromnym intelektualnym wysiłkiem.

Peter Schmidt jest w Niemczech bardzo znaną postacią – często występuje w mediach (radio i telewizja), w ostatnich latach głównie poruszając temat osób z autyzmem na rynku pracy. Pod koniec 2014r Frankfurter Allgemeine oraz Die Welt opublikowały obszerne artykuły-wywiady z Peterem na ten temat  (Autisten in der Arbeitswelt).

Jego autobiograficzna książka KAKTUS NA WALENTYNKI jest w Niemczech od dwóch lat super-bestsellerem. Opisuje w niej swój młodzieńczy proces identyfikacji seksualnej, budzenie się potrzeby posiadania partnera życiowego, mozolne budowanie relacji i związku partnerskiego, uwieńczone pełnym sukcesem (z ogromną rolą mądrej wybranki).

Książka KAKTUS NA WALENTYNKI została wydana w Polsce w końcu roku 2014 i będzie dostępna na konferencji na stoisku wydawcy

 

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

·         420 zł lub opłata ze zniżką 340 zł (dla osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, ich rodziców/opiekunów oraz studentów– w przypadku dokonania przelewu między 01.06 2015 r. a 15.09.2015 r.,

·         450 zł lub opłata ze zniżką 370 zł (dla osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, ich rodziców/opiekunów oraz studentów) – w przypadku dokonania przelewu po 15.09.2015 r.


________________________________________________________________________
Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w Warszawie i/lub okolicach; ew. innych miejscowościach w województwie mazowieckim.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające diagnozę autyzmu lub innych całościowych zaburzeń rozwojowych oraz aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Oferta jest skierowana do osób z województwa mazowieckiego.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
• być w wieku powyżej 18 roku życia,
• posiadać dokument potwierdzający zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm lub inne całościowe zaburzenia rozwojowe),
• posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• mieć zdiagnozowane trudności w sferze społeczno-zawodowej, w tym w komunikacji, uczeniu się,
• mieć znacznie ograniczoną samodzielność (możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych),
• wyrażać gotowość do uczestnictwa, ze wsparciem asystenta, w zajęciach w dostępnej wybranej dziennej placówce aktywizacji społeczno-zawodowej (WTZ, ŚDS, CAZ, CIS, KIS, ZAZ),
• być dyspozycyjny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki,
• nie kontynuować nauki.

W ramach projektu oferujemy:
• indywidualne wsparcie asystenta podczas pobytu osoby z autyzmem w dziennej placówce aktywizacji społeczno-zawodowej,
• wsparcie w aktywnościach organizowanych w ramach funkcjonowania i programu placówki,
• wsparcie w codziennych czynnościach osobistych i społecznych w placówce oraz dążeniu do poprawy funkcjonowania,
• pomoc w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych w placówce,
• poziom wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby z autyzmem.

Uprzejmie informujemy, że do projektu zostaną przyjęte tylko te osoby, dla których znajdziemy miejsce w placówce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie i spełniające kryteria podane w ogłoszeniu prosimy o przesłanie e-maila na adres: rekrutacja_asystent@synapsis.org.pl.
W treści maila prosimy o podanie następujących informacji:
• Imię i nazwisko kandydata
• Wiek kandydata • Rodzaj diagnozy
• Termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i symbol z orzeczenia
• Stopień niepełnosprawności
• Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
• Dane kontaktowe rodzica/opiekuna (telefon, email, adres zamieszkania, dzielnica Warszawy, jeśli dotyczy).
• Prosimy o dodanie do powyższych informacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).”.
W tytule maila należy wpisać: „Rekrutacja”.

W przypadku niemożności wysłania maila, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 825 86 33 wew. 105, gdzie można również uzyskać dodatkowe informacje o projekcie.

___________________________________________________________________________

Asystent osoby z autyzmem [Warszawa i/lub okolice; ew. inne miejscowości w województwie mazowieckim]

W związku z realizacją projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja SYNAPSIS poszukuje Asystentów osób z autyzmem.  

 Oferujemy:

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, stwarzającą możliwość poznania świata osoby z autyzmem, tworzenia i podtrzymywania relacji (praca 1 do 1);

- cykl szkoleń z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących specyfiki autyzmu, potrzeb osób z autyzmem i zakresu wspomagania tej grupy osób w placówkach (szkolenia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Fundacji SYNAPSIS);

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;

- pracę w Warszawie i/lub okolicach, możliwość pracy również w innych miejscowościach na terenie woj. mazowieckiego.

Wymagania:

- wykształcenie co najmniej średnie (preferowane policealne/licencjackie w przedmiotowym zakresie), do aplikowania zapraszamy również studentów zaocznych i absolwentów;

- dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w wymiarze pełnego etatu, z zastrzeżeniem, że niektóre szkolenia mogą odbywać się w weekendy;

- mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, instruktorskich we współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem;

- wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole);

- umiejętność komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych;

- otwartość na potrzeby osób z autyzmem;

- zrozumienie potrzeb osób z autyzmem i umiejętność odpowiadania na te potrzeby;

- umiejętność podejmowania decyzji, gotowość na wyzywania;

- mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B).

 Opis stanowiska:

Do głównych zadań asystentów będzie należało wspieranie osób z autyzmem (praca 1:1) w procesie włączania ich w zajęcia aktywizacji społeczno-zawodowej i rozwijania ich umiejętności i kompetencji społecznych oraz wspomaganie i towarzyszenie osobom z autyzmem w czasie zajęć w placówkach dziennych.  

Praca asystenta będzie polegać m.in. na:

- wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych,

- podążaniu za potrzebami osoby z autyzmem, w tym uczeniu jej samodzielności,

- pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych;

- współpracy z kadrą placówki, rodziną i kierownictwem projektu.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja_asystent@synapsis.org.pl.

W tytule maila należy wpisać: imię i nazwisko_Asystent. Na aplikacje czekamy do 17.05.2015 r.

 Prosimy o dodanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).”.

 Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

___________________________________________________________________________

Zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem na spotkanie z prawnikiem w dniu 23-go kwietnia 2015 w godz. 14.00 – 16.00 w Fundacji SYNAPSIS na ul. Ondraszka 3.

Temat spotkania: Wpływ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na dalszą edukację dziecka z autyzmem.

Po otrzymaniu diagnozy rodzice dziecka powinni starać się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla swojego dziecka. Zalecenia zawarte  w orzeczeniu mają wpływ na dalszy tryb nauczania i możliwości wyboru. Prawnik wyjaśni na co rodzice powinni zwracać uwagę.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie się mailem na adres: poradnictwo@synapsis.org.pl.

___________________________________________________________________________

NOWOŚĆ! Strefa ASA

Zapraszamy wszystkie osoby z autyzmem i zespołem Aspergera do Strefy ASA - miejsca na FORUM dyskusyjnym przeznaczonego tylko dla Was! Tutaj możecie poznać inne ASY, wymieniać się opiniami na interesujące Was tematy, zawierać przyjaźnie. Zapraszamy Was do dzielenia się swoimi doświadczeniami, zainteresowaniami i pomysłami, ale także trudnościami, z którymi stykacie się w codziennym życiu. Strefa ASA czeka na Wasze posty!

___________________________________________________________________________

Zapraszamy na spotkanie dla rodziców dzieci z autyzmem kończących naukę przedszkolną, dotyczące wyboru szkół specjalnych, integracyjnych i masowych.


Spotkanie odbędzie się w dniu 17.02.2015 r. w godz. 14.00-16.00 w Fundacji SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3 (przy Stadionie SKRA), Warszawa.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym na adres e-mail: joanna@synapsis.waw.pl

O możliwości wzięcia udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
__________________________________________________________

Informacja dla rodziców osób z autyzmem i zespołem Aspergera


ZAPRASZAMY NA FORUM DYSKUSYJNE na temat autyzmu
http://autyzmwpolsce.pl/forum

Tutaj możesz:
- poznać innych rodziców i inne osoby zainteresowane tematyką autyzmu
- podzielić się doświadczeniami
- wymienić poglądy
- znaleźć wsparcie i pomoc
- skonsultować się z ekspertami
- dowiedzieć się o wydarzeniach, konferencjach itp., w jakich warto uczestniczyć
- zamieścić i przeczytać ogłoszenia

Pokaż innym, że istniejesz!
_________________________________________________________________________

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział ankiecie dotyczącej poradnictwa prawno-socjalnego oraz forum internetowego prowadzonego w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”.
Wśród osób, które wypełniły ankietę rozlosowaliśmy nagrody książkowe. Ze zwycięzcami skontaktowaliśmy się drogą mailową.ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY – NAGRODY CZEKAJĄ.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej poradnictwa prawno-socjalnego oraz forum internetowego prowadzonego w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu tylko kilka minut.

Ankietę należy wypełnić klikając w link: http://www.e-ankieta.org/1-8/index.php?sid=58117&lang=pl

Z góry dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie. Wśród osób, które wezmą udział w badaniu rozlosujemy drobne nagrody-niespodzianki.Fundacja SYNAPSIS wraz z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych zaprasza osoby zarządzające placówkami (np. WTZ, ZAZ, ŚDS, DPS itp.) na bezpłatne szkolenie nt. możliwości i barier pomocy osobom z autyzmem. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: joanna@synapsis.waw.pl i nr Tel. (022) 825 86 33 wew. 103

Program znajduje się tutaj.NOWOŚĆ! Bezpłatne poradnictwo socjalno-prawne w innych województwach

 

Od 1 lipca 2013 r. można korzystać z bezpłatnego poradnictwa dostępnego dzięki realizacji projektu w innych organizacjach:

 

Kraków - Fundacja Wspólnota Nadziei ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie , prawnik Anna Wilk Tel. 539 013 592 E-mail:  porady.prawne@farma.org.pl

Poznań - Stowarzyszenie ProFUTURO ul Kościuszki 80, Agnieszka Haremska, Tel. (061) 897 44 01 e-mail: stowarzyszenieprofuturo@wp.pl

Zielona Góra - SPOA „Dalej Razem” ul. Sienkiewicza 10, Grażyna Kochaniak, Tel. (068) 455-69-40, 0 602-697-649  e-mail: g.kochaniak@autyzm.zgora.pl

Skarżysko-Kamienna - Stowarzyszenie PRAXIS ul.  Spacerowa 31, Mariusz Kawa, Monika Szcześniak, Tel. 0 791 988 175, 0 793007753, e-mail: poradnictwo.praxis@interia.pl

Lublin – KTA Oddział w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 20  pok. nr 3,  prawnik Miłosz Sobiś, Tel. (081) 444 34 20, e-mail: ktalublin.prawnik@gmail.com
Rzeszów -
Stowarzyszenie SOLIS RADIUS ul. Saska 56 w Rzeszowie, prawnik Justyna Sobek, Tel. 0 691 587 945, e-mail: sekretariat@solisradius.pl


PROGRAM DEBATY PT. „DOROŚLI Z AUTYZMEM – OBYWATELE MAZOWSZA”

JAKA ODBĘDZIE SIĘ 19 WRZEŚNIA 2013 R.

W SIEDZIBIE MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKZIEGO

PRZY PLACU BANKOWYM 3/5

SALA 159, WEJŚCIE B


9.00 - 10.00 Rejestracja, kawa/herbata na powitanie

 

10.00 – 10.10 Oficjalne otwarcie – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 

10.10 – 10.25 Sytuacja osób z autyzmem na Mazowszu na podstawie Raportu z badania przeprowadzonego wśród rodziców, instytucji pomocy społecznej, administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych na przełomie 2012/2013 r. – dr Agnieszka Rymsza, Fundacja SYNAPSIS

 

10.25 – 10.40 Potrzeba prowadzenia badań dotyczących osób ze spektrum autyzmu oraz wykorzystania ich wyników podczas szkoleń dla pracowników służb społecznych dr Sergo Kuruliszwili, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

 

10.40 – 11.00 Case study dorosłej osoby z autyzmem – Maria Wroniszewska, Kierownik Programu Autyzm System XXI, Fundacja SYNAPSIS; p.  Halina Sujecka – rodzic osoby ze spektrum autyzmu

 

11.00 – 11.10 – Wsparcie dorosłych osób z autyzmem z perspektywy terapeutów – Angelika Łasocha, Kierownik zespołu trenerów pracy, ZAZ, Fundacja SYNAPSIS

 

11.10– 11.25 Rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu na terenie woj. mazowieckiego - Maria Jankowska, radca prawny, Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Porozumieniu Autyzm Polska

 

11.25 – 11.45 Przerwa kawowa

 

11.45 –12.45 Panel nt. planów poprawy sytuacji dorosłych osób ze spektrum autyzmu na terenie Mazowsza – z udziałem przedstawiciela Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, PFRON, Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy

 

12.45 – 13.15 Dyskusja

 

13.15- 13.30 Podsumowanie debaty – p. Maria Jankowska, radca prawny, Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Porozumieniu Autyzm Polska

Formularz zgłoszeniowy
W dniu 14.06.2013 r. Katarzyna Matynia i Ewelina Wildner z Fundacji SYNAPSIS wystąpią na konferencji Together we can manage w Pradze organizowanej przez czeską organizację pozarządową APLA. Ich prezentacja odbędzie się w ramach bloku tematycznego poświęconego dobrym praktykom zagranicznych organizacji pozarządowych. Będzie dotyczyła wspierania aktywności osób z ASD na rynku pracy oraz innowacyjnych rozwiązań opisanych w Modelu programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. W trakcie wystąpienia przedstawicielki Fundacji SYNAPSIS opowiedzą o doświadczeniach z projektu "Zatrudnij ASA".


Więcej o konferencji Together we can manage na stronie:
http://www.praha.apla.cz/projekty-18.html


Więcej informacji o projekcie Zatrudnij ASA i Modelu na stronie:
www.zatrudnij-asa.pl
ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
„CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O ALERGII?”

Bezpłatne szkolenie dla członków rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z autyzmem z woj. mazowieckiego

Termin: 20 czerwca 2013 r. (czwartek), godz. 10.30 – 12.30

Miejsce spotkania:  siedziba Fundacji SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3 w Warszawie

Spotkanie poprowadzi i na pytania rodziców będzie odpowiadać
dr n. med. Urszula Samolińska


Przed szkoleniem zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat alergii na stronie internetowej www.alergia.org.pl

Prosimy o zgłaszanie się do 14 czerwca 2013 r. pod nr telefonu 022/825 86 33 wew. 103  (od poniedziałku do środy w godz. 9.00-14.00) lub na adres: joanna@synapsis.waw.pl

Liczba miejsc ograniczona wielkością sali, o możliwości uczestnictwa w spotkaniu decyduje zatem kolejność zgłoszeń.
Wyniki konkursu pt. Moja droga przez życie z dzieckiem z autyzmem. – nagroda trafi do rodzica z Kołobrzegu.ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE


JAK WPROWADZAĆ OSOBY ZE SPEKTRUM CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJU W ICH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Bezpłatne szkolenie dla członków rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z autyzmem 
z woj. mazowieckiego

Termin: 28 maja 2013 r. (wtorek), godz. 9.30 – 11.30

Miejsce spotkania:  siedziba Fundacji SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3 w Warszawie

Podczas szkolenia członkowie rodzin będą mogli:
- zapoznać się z informacjami nt. Programu „Jestem wyjątkowy”
- zadawać pytania dot.  min. wiedzy ich dzieci nt. niepełnosprawności

Spotkanie poprowadzi p. Łucja Sokorska-Maj - psycholog, psychoterapeuta

Prosimy o zgłaszanie się do 26 maja 2013 r. pod nr telefonu 022 825 86 33 wew. 103
(od poniedziałku do środy w godz. 9.00-14.00) lub na adres: j.piotrowska-tomecka@synapsis.org.pl

Liczba miejsc ograniczona wielkością sali, o możliwości uczestnictwa w spotkaniu decyduje zatem kolejność zgłoszeń.Dyżury telefoniczne prawnika odbywają się w poniedziałki i czwartki pod nr telefonu (022) 825 01 34 w godz. 12.00 – 15.00

Newsletter

Bądź na bieżąco z promocjami!Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001